akdeniz foku

Kullanım örnekleri

akdeniz foku
mediterranean monk seal
icon arrow

monk

Phonetic: "/mʌŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A male member of a monastic order who has devoted his life for religious service.


Definition: In earlier usage, an eremite or hermit devoted to solitude, as opposed to a cenobite, who lived communally.


Definition: A male who leads an isolated life; a loner, a hermit.


Definition: An unmarried man who does not have sexual relationships.


Definition: A judge.


Definition: A blotch or spot of ink on a printed page, caused by the ink not being properly distributed; distinguished from a friar, or white spot caused by a deficiency of ink.


Definition: A piece of tinder made of agaric, used in firing the powder hose or train of a mine.


Definition: A South American monkey (Pithecia monachus); also applied to other species, as Cebus xanthosternos.


Definition: The bullfinch, common bullfinch, European bullfinch, or Eurasian bullfinch (Pyrrhula pyrrhula).


Definition: The monkfish.


Definition: A fuse for firing mines.

icon arrow

monk

Phonetic: "/mʌŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be a monk.


Definition: To act like a monk; especially to be contemplative.


Definition: To monkey or meddle; to behave in a manner that is not systematic.


Definition: To be intoxicated or confused.


Definition: To be attached in a way that sticks out.

icon arrow

seal

Phonetic: "/siːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A pinniped (Pinnipedia), particularly an earless seal (true seal) or eared seal.

Example: The seals in the harbor looked better than they smelled.


Definition: A bearing representing a creature something like a walrus.

icon arrow

seal

Phonetic: "/siːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hunt seals.

Example: They're organizing a protest against sealing.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!