amuñar

Kullanım örnekleri

amuñar
squeeze something with the fists
icon arrow

squeeze

Phonetic: "/skwiːz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A close or tight fit.


Definition: A difficult position.

Example: I'm in a tight squeeze right now when it comes to my free time.


Definition: A hug or other affectionate grasp.

Example: a gentle squeeze on the arm


Definition: A romantic partner.

Example: I want to be your main squeeze.


Definition: An illicit alcoholic drink made by squeezing Sterno through cheesecloth, etc., and mixing the result with fruit juice.


Definition: The act of bunting in an attempt to score a runner from third.

Example: The game ended in exciting fashion with a failed squeeze.


Definition: A play that forces an opponent to discard a card that gives up one or more tricks.


Definition: A traversal of a narrow passage.

Example: It was a tight squeeze, but I got through to the next section of the cave.


Definition: (epigraphy) An impression of an inscription formed by pressing wet paper onto the surface and peeling off when dry.

Example: The light not being good enough for photography, I took a squeeze of the stone.


Definition: The gradual closing of workings by the weight of the overlying strata.


Definition: A bribe or fee paid to a middleman, especially in China; the practice of requiring such a bribe or fee.

icon arrow

squeeze

Phonetic: "/skwiːz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To apply pressure to from two or more sides at once.

Example: I squeezed the ball between my hands.


Definition: To embrace closely; to give a tight hug to.


Definition: To fit into a tight place.

Example: Can you squeeze through that gap?


Definition: To remove something with difficulty, or apparent difficulty.

Example: He squeezed some money out of his wallet.


Definition: To put in a difficult position by presenting two or more choices.

Example: I'm being squeezed between my job and my volunteer work.


Definition: To oppress with hardships, burdens, or taxes; to harass.


Definition: To attempt to score a runner from third by bunting.

Example: Jones squeezed in Smith with a perfect bunt.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An object whose nature is yet to be defined.


Definition: An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense).

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a characteristic that the speaker cannot specify.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (degree) Somewhat; to a degree.

Example: The baby looks something like his father.


Definition: (degree) To a high degree.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: An uncertain or unspecified thing; one thing.

Example: I have a feeling something good is going to happen today.


Definition: (of someone or something) A quality to a moderate degree.

Example: That child is something of a genius.


Definition: (of a person) A talent or quality that is difficult to specify.

Example: She has a certain something.


Definition: (often with really or quite) Somebody who or something that is superlative or notable in some way.

Example: - Some marmosets are less than six inches tall. - Well, isn't that something?

icon arrow

with

Part Of Speech: adverb


Definition: Along, together with others, in a group, etc.

Example: Do you want to come with?

icon arrow

with

Part Of Speech: preposition


Definition: Against.

Example: He picked a fight with the class bully.


Definition: In the company of; alongside, close to; near to.

Example: He went with his friends.


Definition: In addition to; as an accessory to.

Example: She owns a motorcycle with a sidecar.


Definition: Used to indicate simultaneous happening, or immediate succession or consequence.

Example: Jim was listening to Bach with his eyes closed.


Definition: In support of.

Example: We are with you all the way.


Definition: In regard to.

Example: He was pleased with the outcome.


Definition: To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; – sometimes equivalent to by.

Example: slain with robbers


Definition: Using as an instrument; by means of.

Example: Find what you want instantly with our search engine.


Definition: Using as nourishment; more recently replaced by on.


Definition: Having, owning.

Example: It was small and bumpy, with a tinge of orange.


Definition: Affected by (a certain emotion or condition).

Example: He spoke with sadness in his voice.


Definition: Prompted by (a certain emotion).

Example: green with envy; flushed with success

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

fists

Phonetic: "/fɪsts/"

Part Of Speech: noun


Definition: A hand with the fingers clenched or curled inward.

Example: The boxer's fists rained down on his opponent in the last round.


Definition: The pointing hand symbol ☞.


Definition: The characteristic signaling rhythm of an individual telegraph or CW operator when sending Morse code.


Definition: A person's characteristic handwriting.


Definition: A group of men.


Definition: The talons of a bird of prey.


Definition: An attempt at something.

icon arrow

fists

Phonetic: "/fɪsts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To strike with the fist.

Example: ...may not score a point with his open hand(s), but may score a point by fisting the ball. Damian Cullen. "Running the rule." The Irish Times 18 Aug 2003, pg. 52.


Definition: To close (the hand) into a fist.


Definition: To grip with a fist.


Definition: To fist-fuck.

icon arrow

fists

Phonetic: "/fɪsts/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of breaking wind; fise.


Definition: A puffball.

icon arrow

fists

Phonetic: "/fɪsts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To break wind.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.