büyük kepçe

Kullanım örnekleri

büyük kepçe
scoop
icon arrow

scoop

Phonetic: "/skuːp/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any cup- or bowl-shaped tool, usually with a handle, used to lift and move loose or soft solid material.

Example: She kept a scoop in the dog food.


Definition: The amount or volume of loose or solid material held by a particular scoop.

Example: I'll have one scoop of chocolate ice-cream.


Definition: The act of scooping, or taking with a scoop or ladle; a motion with a scoop, as in dipping or shovelling.


Definition: A story or fact; especially, news learned and reported before anyone else.


Definition: An opening in a hood/bonnet or other body panel to admit air, usually for cooling the engine.


Definition: The digging attachment on a front-end loader.


Definition: A place hollowed out; a basinlike cavity; a hollow.


Definition: A spoon-shaped surgical instrument, used in extracting certain substances or foreign bodies.


Definition: A special spinal board used by emergency medical service staff that divides laterally to scoop up patients.


Definition: A sweep; a stroke; a swoop.


Definition: The peak of a cap.


Definition: A hole on the playfield that catches a ball, but eventually returns it to play in one way or another.

icon arrow

scoop

Phonetic: "/skuːp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To lift, move, or collect with a scoop or as though with a scoop.

Example: He used both hands to scoop water and splash it on his face.


Definition: To make hollow; to dig out.

Example: I tried scooping a hole in the sand with my fingers.


Definition: To report on something, especially something worthy of a news article, before (someone else).

Example: The paper across town scooped them on the City Hall scandal.


Definition: (often with "up") To begin a vocal note slightly below the target pitch and then to slide up to the target pitch, especially in country music.


Definition: To pick (someone) up

Example: You have a car. Can you come and scoop me?

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.