calibo

Kullanım örnekleri

calibo
hot ashes
icon arrow

hot

Phonetic: "/hɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: (with up) To heat; to make or become hot.


Definition: (with up) To become lively or exciting.

icon arrow

hot

Phonetic: "/hɒt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of an object) Having a high temperature.

Example: He forgot that the frying pan was hot and burned his hand.


Definition: (of the weather) Causing the air to be hot.

Example: It is hotter in summer than in winter.


Definition: (of a person or animal) Feeling the sensation of heat, especially to the point of discomfort.

Example: Aren't you hot with that thick coat on?


Definition: (of a temper) Easily provoked to anger.

Example: Be careful, he has a hot temper and may take it out on you.


Definition: Feverish.


Definition: (of food) Spicy.

Example: Before moving to India, I never ate hot food. The Indians love spicy food.


Definition: Very good, remarkable, exciting.

Example: He's a hot young player, we should give him a trial.


Definition: Stolen.

Example: hot merchandise


Definition: Electrically charged.

Example: a hot wire


Definition: Radioactive.


Definition: (of a person) Very physically and/or sexually attractive.

Example: That stripper is hot!


Definition: Sexual or sexy; involving sexual intercourse or sexual excitement.


Definition: Sexually aroused; randy.

Example: Enough foreplay! You’ve gotten me so hot already!


Definition: (with for) Attracted to.

Example: hot for her English teacher


Definition: Popular; in demand.

Example: This new pickup is so hot we can't keep it in stock!


Definition: Of great current interest; provoking current debate or controversy.

Example: a hot topic


Definition: Very close to finding or guessing something to be found or guessed.

Example: Am I warm yet? — You're hot!


Definition: Performing strongly; having repeated successes.


Definition: Fresh; just released.


Definition: Uncomfortable, difficult to deal with; awkward, dangerous, unpleasant.


Definition: Used to emphasize the short duration or small quantity of something

Example: He was finished in a hot minute.


Definition: Characterized by police presence or activity.

Example: I wouldn't speed through here if I was you. This area is hot this time of night.


Definition: (of a draft/check) Not covered by funds on account.

Example: I wouldn't trust him. He gave me a hot check last week.

icon arrow

ashes

Phonetic: "/ˈæʃ.əz/"

Part Of Speech: noun


Definition: The solid remains of a fire.

Example: Ash from a fireplace can restore minerals to your garden's soil.


Definition: The nonaqueous remains of a material subjected to any complete oxidation process.


Definition: Fine particles from a volcano, volcanic ash.


Definition: (in the plural) Human (or animal) remains after cremation.

Example: The urn containing his ashes was eventually removed to a closet.


Definition: What remains after a catastrophe.


Definition: A gray colour, like that of ash.

icon arrow

ashes

Phonetic: "/ˈæʃ.əz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To reduce to a residue of ash. See ashing.


Definition: To hit the end off of a burning cigar or cigarette.


Definition: To hit the end off (a burning cigar or cigarette).


Definition: (mostly used in the passive) To cover newly-sown fields of crops with ashes.

icon arrow

ashes

Phonetic: "/ˈæʃ.əz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A shade tree of the genus Fraxinus.

Example: The ash trees are dying off due to emerald ash borer.


Definition: The wood of this tree.


Definition: The traditional name for the ae ligature (æ), as used in Old English.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.