depilarse

Kullanım örnekleri

depilarse
be plucked
icon arrow

plucked

Phonetic: "/plʌkt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To pull something sharply; to pull something out

Example: She plucked the phone from her bag and dialled.


Definition: To take or remove (someone) quickly from a particular place or situation.


Definition: To gently play a single string, e.g. on a guitar, violin etc.

Example: Whereas a piano strikes the string, a harpsichord plucks it.


Definition: To remove feathers from a bird.


Definition: To rob, fleece, steal forcibly

Example: The horny highwayman plucked his victims to their underwear, or attractive ones all the way.


Definition: To play a string instrument pizzicato.

Example: Plucking a bow instrument may cause a string to break.


Definition: To pull or twitch sharply.

Example: to pluck at somebody's sleeve


Definition: (university slang) To be rejected after failing an examination for a degree.


Definition: Of a glacier: to transport individual pieces of bedrock by means of gradual erosion through freezing and thawing.

icon arrow

plucked

Phonetic: "/plʌkt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of something with feathers, hair etc.) Having had these items removed by plucking.


Definition: (of the strings of an instrument) Played by plucking.


Definition: Having courage and spirit; plucky.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.