fatiga extrema

Kullanım örnekleri

fatiga extrema
extreme fatigue
icon arrow

extreme

Phonetic: "/ɛkˈstɹiːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The greatest or utmost point, degree or condition.


Definition: Each of the things at opposite ends of a range or scale.

Example: extremes of temperature


Definition: A drastic expedient.

Example: Some people go to extremes for attention on social media.


Definition: Either of the two numbers at the ends of a proportion, as 1 and 6 in 1:2=3:6.

icon arrow

extreme

Phonetic: "/ɛkˈstɹiːm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of a place, the most remote, farthest or outermost.

Example: At the extreme edges, the coating is very thin.


Definition: In the greatest or highest degree; intense.

Example: He has an extreme aversion to needles, and avoids visiting the doctor.


Definition: Excessive, or far beyond the norm.

Example: His extreme love of model trains showed in the rails that criscrossed his entire home.


Definition: Drastic, or of great severity.

Example: I think the new laws are extreme, but many believe them necessary for national security.


Definition: Of sports, difficult or dangerous; performed in a hazardous environment.

Example: Television has begun to reflect the growing popularity of extreme sports such as bungee jumping and skateboarding.


Definition: Ultimate, final or last.

Example: the extreme hour of life

icon arrow

extreme

Phonetic: "/ɛkˈstɹiːm/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Extremely.

icon arrow

fatigue

Phonetic: "/fəˈtiːɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A weariness caused by exertion; exhaustion.


Definition: (often in the plural) A menial task or tasks, especially in the military.


Definition: Material failure, such as cracking or separation, caused by stress on the material.

icon arrow

fatigue

Phonetic: "/fəˈtiːɡ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To tire or make weary by physical or mental exertion


Definition: To wilt a salad by dressing or tossing it


Definition: To lose so much strength or energy that one becomes tired, weary, feeble or exhausted


Definition: (of a material specimen) to undergo the process of fatigue; to fail as a result of fatigue.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.