herkese sempati duyan

Kullanım örnekleri

herkese sempati duyan
a bleeding heart
icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (of a person or animal) To lose blood through an injured blood vessel.

Example: If her nose bleeds, try to use ice.


Definition: To let or draw blood from.


Definition: To take large amounts of money from.


Definition: To steadily lose (something vital).

Example: The company was bleeding talent.


Definition: (of an ink or dye) To spread from the intended location and stain the surrounding cloth or paper.

Example: Ink traps counteract bleeding.


Definition: To remove air bubbles from a pipe containing other fluids.


Definition: To bleed on; to make bloody.


Definition: To show one's group loyalty by showing (its associated color) in one's blood.

Example: He was a devoted Vikings fan: he bled purple.


Definition: To lose sap, gum, or juice.

Example: A tree or a vine bleeds when tapped or wounded.


Definition: To issue forth, or drop, like blood from an incision.


Definition: (of a phonological rule) To destroy the environment where another phonological rule would have applied.

Example: Labialization bleeds palatalization.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The flow or loss of blood from a damaged blood vessel.

Example: Internal bleeding is often difficult to detect and can lead to death in a short time.


Definition: Bloodletting.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Losing blood


Definition: (intensifier) extreme, outright; see also bloody (sense 3).

Example: "You are a bleeding liar. Truth is of no interest to you at all." — http//groups-beta.google.com/group/comp.software.year-2000/msg/ba82c9dd28cde368

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Used as an intensifier: Extremely.

Example: His car's motor is bleeding smoking down the motorway.

icon arrow

heart

Phonetic: "/hɑːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A muscular organ that pumps blood through the body, traditionally thought to be the seat of emotion.


Definition: Emotions, kindness, moral effort, or spirit in general.

Example: The team lost, but they showed a lot of heart.


Definition: The seat of the affections or sensibilities, collectively or separately, as love, hate, joy, grief, courage, etc.; rarely, the seat of the understanding or will; usually in a good sense; personality.

Example: a good, tender, loving, bad, hard, or selfish heart


Definition: Courage; courageous purpose; spirit.


Definition: Vigorous and efficient activity; power of fertile production; condition of the soil, whether good or bad.


Definition: A term of affectionate or kindly and familiar address.

Example: Listen, dear heart, we must go now.


Definition: Personality, disposition.

Example: a cold heart


Definition: A wight or being.


Definition: A conventional shape or symbol used to represent the heart, love, or emotion: ♥ or sometimes <3.


Definition: A playing card of the suit hearts featuring one or more heart-shaped symbols.


Definition: The twenty-fourth Lenormand card.


Definition: The centre, essence, or core.

Example: Buddhists believe that suffering is right at the heart of all life.

icon arrow

heart

Phonetic: "/hɑːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be fond of. Often bracketed or abbreviated with a heart symbol.

Example: 2008 July 25, "The Media Hearts Obama?", On The Media, National Public Radio


Definition: To give heart to; to hearten; to encourage.


Definition: To fill an interior with rubble, as a wall or a breakwater.


Definition: To form a dense cluster of leaves, a heart, especially of lettuce or cabbage.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!