ibre

Kullanım örnekleri

ibre
index
icon arrow

index

Phonetic: "/ˈɪndɛks/"

Part Of Speech: noun


Definition: An alphabetical listing of items and their location.

Example: The index of a book lists words or expressions and the pages of the book upon which they are to be found.


Definition: The index finger; the forefinger.


Definition: A movable finger on a gauge, scale, etc.


Definition: A symbol resembling a pointing hand, used to direct particular attention to a note or paragraph.


Definition: That which points out; that which shows, indicates, manifests, or discloses.


Definition: A sign; an indication; a token.


Definition: A type of noun where the meaning of the form changes with respect to the context. E.g., 'Today's newspaper' is an indexical form since its referent will differ depending on the context. See also icon and symbol.


Definition: A single number calculated from an array of prices or of quantities.


Definition: A number representing a property or ratio, a coefficient.


Definition: A raised suffix indicating a power.


Definition: An integer or other key indicating the location of data e.g. within an array, vector, database table, associative array, or hash table.


Definition: A data structure that improves the performance of operations on a table.


Definition: A prologue indicating what follows.

icon arrow

index

Phonetic: "/ˈɪndɛks/"

Part Of Speech: verb


Definition: To arrange an index for something, especially a long text.


Definition: To inventory, to take stock.


Definition: To normalise in order to account for inflation; to correct for inflation by linking to a price index in order to maintain real levels.


Definition: To be indexical for (some situation or state of affairs); to indicate.


Definition: To access a value in a data container by an index.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!