inisiyatif almak

Kullanım örnekleri

inisiyatif almak
take initiative
icon arrow

take

Phonetic: "/teɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: The or an act of taking.


Definition: Something that is taken; a haul.


Definition: An interpretation or view, opinion or assessment; perspective.

Example: What's your take on this issue, Fred?


Definition: An approach, a (distinct) treatment.

Example: a new take on a traditional dish


Definition: A scene recorded (filmed) at one time, without an interruption or break; a recording of such a scene.

Example: Act seven, scene three, take two.


Definition: A recording of a musical performance made during an uninterrupted single recording period.


Definition: A visible (facial) response to something, especially something unexpected; a facial gesture in response to an event.

Example: I did a take when I saw the new car in the driveway.


Definition: An instance of successful inoculation/vaccination.


Definition: A catch of the ball (in cricket, especially one by the wicket-keeper).


Definition: The quantity of copy given to a compositor at one time.

icon arrow

take

Phonetic: "/teɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To get into one's hands, possession or control, with or without force.

Example: I'll take that plate off the table.


Definition: To receive or accept (something) (especially something given or bestowed, awarded, etc).

Example: The camera takes 35mm film.


Definition: To remove.

Example: take two eggs from the carton


Definition: To have sex with.


Definition: To defeat (someone or something) in a fight.

Example: Don't try to take that guy. He's bigger than you.


Definition: To grasp or grip.

Example: He took her hand in his.


Definition: To select or choose; to pick.

Example: I'll take the blue plates.


Definition: To adopt (select) as one's own.

Example: She took his side in every argument.


Definition: To carry or lead (something or someone).

Example: I'll take the plate with me.


Definition: To use as a means of transportation.

Example: He took the bus to London, and then took a train to Manchester.


Definition: To visit; to include in a course of travel.


Definition: To obtain for use by payment or lease.

Example: He took a full-page ad in the Times.


Definition: To consume.


Definition: To experience, undergo, or endure.


Definition: To cause to change to a specified state or condition.

Example: He had to take it apart to fix it.


Definition: To regard in a specified way.

Example: He took the news badly.


Definition: To conclude or form (a decision or an opinion) in the mind.

Example: took a dim view of city officials


Definition: To understand (especially in a specified way).

Example: Don't take my comments as an insult.


Definition: To accept or be given (rightly or wrongly); assume (especially as if by right).

Example: He took all the credit for the project, although he had done almost none of the work.


Definition: To believe, to accept the statements of.

Example: take her word for it


Definition: To assume or suppose; to reckon; to regard or consider.

Example: Do you take me for a fool?


Definition: To draw, derive, or deduce (a meaning from something).

Example: I'm not sure what moral to take from that story.


Definition: To derive (as a title); to obtain from a source.

Example: "As I Lay Dying" takes its title from Book XI of Homer's "Odyssey"


Definition: To catch or contract (an illness, etc).

Example: took a chill


Definition: To come upon or catch (in a particular state or situation).


Definition: To captivate or charm; to gain or secure the interest or affection of.

Example: took her attention


Definition: (of a material) To absorb or be impregnated by (dye, ink, etc); to be susceptible to being treated by (polish, etc).

Example: cloth that takes dye well


Definition: (of a ship) To let in (water).


Definition: To require.

Example: Finishing this on schedule will take a lot of overtime.


Definition: To proceed to fill.

Example: He took a seat in the front row.


Definition: To fill, to use up (time or space).

Example: His collection takes a lot of space.


Definition: To avail oneself of.

Example: He took that opportunity to leave France.


Definition: To practice; perform; execute; carry out; do.

Example: Pirès ran in to take the kick.


Definition: To assume or perform (a form or role).


Definition: To bind oneself by.

Example: he took the oath of office last night


Definition: To move into.

Example: the next team took the field


Definition: To go into, through, or along.

Example: go down two blocks and take the next left


Definition: To have and use one's recourse to.

Example: take cover/shelter/refuge


Definition: To ascertain or determine by measurement, examination or inquiry.

Example: take a census


Definition: To write down; to get in, or as if in, writing.

Example: He took a mental inventory of his supplies.


Definition: To make (a photograph, film, or other reproduction of something).

Example: Could you take a picture of us?


Definition: To take a picture, photograph, etc of (a person, scene, etc).

Example: The photographer will take you sitting down.


Definition: To obtain money from, especially by swindling.

Example: took me for ten grand


Definition: (now chiefly by enrolling in a class or course) To apply oneself to the study of.

Example: As a child, she took ballet.


Definition: To deal with.

Example: take matters as they arise


Definition: To consider in a particular way, or to consider as an example.

Example: I've had a lot of problems recently: take last Monday, for example. My car broke down on the way to work. Then ... etc.


Definition: To decline to swing at (a pitched ball); to refrain from hitting at, and allow to pass.

Example: He'll probably take this one.


Definition: To accept as an input to a relation.


Definition: To get or accept (something) into one's possession.

Example: My husband and I have a dysfunctional marriage. He just takes and takes; he never gives.


Definition: To engage, take hold or have effect.


Definition: To become; to be affected in a specified way.

Example: She took sick with the flu.


Definition: (possibly obsolete) To be able to be accurately or beautifully photographed.


Definition: An intensifier.


Definition: To deliver, bring, give (something) to (someone).


Definition: (obsolete outside dialectal and slang) To give or deliver (a blow, to someone); to strike or hit.

Example: He took me a blow on the head.

icon arrow

initiative

Phonetic: "/ɪˈnɪʃətɪv/"

Part Of Speech: noun


Definition: A beginning; a first move.


Definition: A new development; a fresh approach to something; a new way of dealing with a problem.


Definition: The ability to act first or on one's own.


Definition: An issue to be voted on, brought to the ballot by a sufficient number of signatures from among the voting public.

icon arrow

initiative

Phonetic: "/ɪˈnɪʃətɪv/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Serving to initiate; inceptive; initiatory; introductory; preliminary.


Definition: In which voter initiatives can be brought to the ballot.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!