lacre

Kullanım örnekleri

lacre
a sealing wax
icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hunt seals.

Example: They're organizing a protest against sealing.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place a seal on (a document).


Definition: To mark with a stamp, as an evidence of standard exactness, legal size, or merchantable quality.

Example: to seal silverware


Definition: To fasten (something) so that it cannot be opened without visible damage.

Example: The cover is sealed. If anyone tries to open it, we'll know about it.


Definition: To prevent people or vehicles from crossing (something).

Example: The border has been sealed until the fugitives are found.


Definition: To close securely to prevent leakage.

Example: I've sealed the bottle to keep the contents fresh.


Definition: To place in a sealed container.

Example: I've sealed the documents in this envelope.


Definition: To place a notation of one's next move in a sealed envelope to be opened after an adjournment.

Example: After thinking for half an hour, the champion sealed his move.


Definition: To guarantee.

Example: The last-minute goal sealed United’s win.


Definition: To fix, as a piece of iron in a wall, with cement or plaster, etc.


Definition: To close by means of a seal.

Example: to seal a drainpipe with water


Definition: To confirm or set apart as a second or additional wife.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To tie up animals (especially cattle) in their stalls.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Action of the verb to seal in any sense.

icon arrow

sealing

Phonetic: "/ˈsiːlɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Used for closing securely.

icon arrow

wax

Phonetic: "/wæks/"

Part Of Speech: noun


Definition: Beeswax.


Definition: Earwax.

Example: What role does the wax in your earhole fulfill?


Definition: Any oily, water-resistant substance; normally long-chain hydrocarbons, alcohols or esters.


Definition: Any preparation containing wax, used as a polish.


Definition: The phonograph record format for music.


Definition: A thick syrup made by boiling down the sap of the sugar maple and then cooling it.


Definition: A type of drugs with as main ingredients weed oil and butane; hash oil

icon arrow

wax

Phonetic: "/wæks/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made of wax.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!