mandril del equipo de bombeo neumático

Kullanım örnekleri

mandril del equipo de bombeo neumático
gas lift mandrel
icon arrow

gas

Phonetic: "/ɡæs/"

Part Of Speech: noun


Definition: Matter in a state intermediate between liquid and plasma that can be contained only if it is fully surrounded by a solid (or in a bubble of liquid) (or held together by gravitational pull); it can condense into a liquid, or can (rarely) become a solid directly.

Example: A lot of gas had escaped from the cylinder.


Definition: A chemical element or compound in such a state.

Example: The atmosphere is made up of a number of different gases.


Definition: A flammable gaseous hydrocarbon or hydrocarbon mixture (typically predominantly methane) used as a fuel, e.g. for cooking, heating, electricity generation or as a fuel in internal combustion engines in vehicles.

Example: Gas-fired power stations have largely replaced coal-burning ones.


Definition: A hob on a gas cooker.

Example: She turned the gas on, put the potatoes on, then lit the oven.


Definition: Methane or other waste gases trapped in one's belly as a result of the digestive process.

Example: My tummy hurts so bad, I have gas.


Definition: A humorous or entertaining event or person.

Example: He is such a gas!


Definition: Frothy talk; chatter.


Definition: A fastball.

Example: The closer threw him nothing but gas.


Definition: Arterial or venous blood gas.


Definition: Marijuana, typically of high quality.

icon arrow

gas

Phonetic: "/ɡæs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To kill with poisonous gas.


Definition: To talk in a boastful or vapid way; chatter.


Definition: To impose upon by talking boastfully.


Definition: To emit gas.

Example: The battery cell was gassing.


Definition: To impregnate with gas.

Example: to gas lime with chlorine in the manufacture of bleaching powder


Definition: To singe, as in a gas flame, so as to remove loose fibers.

Example: to gas thread

icon arrow

lift

Phonetic: "/lɪft/"

Part Of Speech: noun


Definition: An act of lifting or raising.


Definition: The act of transporting someone in a vehicle; a ride; a trip.

Example: He gave me a lift to the bus station.


Definition: Mechanical device for vertically transporting goods or people between floors in a building; an elevator.

Example: Take the lift to the fourth floor.


Definition: An upward force, such as the force that keeps aircraft aloft.


Definition: (measurement) The difference in elevation between the upper pool and lower pool of a waterway, separated by lock.


Definition: A thief.


Definition: The lifting of a dance partner into the air.


Definition: Permanent construction with a built-in platform that is lifted vertically.


Definition: An improvement in mood.


Definition: The amount or weight to be lifted.

Example: What's the maximum lift of this crane?


Definition: The space or distance through which anything is lifted.


Definition: A rise; a degree of elevation.

Example: the lift of a lock in canals


Definition: A liftgate.


Definition: A rope leading from the masthead to the extremity of a yard below, and used for raising or supporting the end of the yard.


Definition: One of the steps of a cone pulley.


Definition: (shoemaking) A layer of leather in the heel of a shoe.


Definition: That portion of the vibration of a balance during which the impulse is given.

icon arrow

lift

Phonetic: "/lɪft/"

Part Of Speech: verb


Definition: To raise or rise.

Example: The fog eventually lifted, leaving the streets clear.


Definition: To steal.


Definition: To source directly without acknowledgement; to plagiarise.


Definition: To arrest (a person).


Definition: To remove (a ban, restriction, etc.).


Definition: To alleviate, to lighten (pressure, tension, stress, etc.)


Definition: To cause to move upwards.


Definition: To lift weights; to weight-lift.

Example: She lifts twice a week at the gym.


Definition: To try to raise something; to exert the strength for raising or bearing.


Definition: To elevate or improve in rank, condition, etc.; often with up.


Definition: To bear; to support.


Definition: To collect, as moneys due; to raise.


Definition: To transform (a function) into a corresponding function in a different context.


Definition: To buy a security or other asset previously offered for sale.

icon arrow

mandrel

Phonetic: "/ˈmæn.dɹəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A round object used as an aid for shaping a material, e.g. shaping or enlarging a ring, or bending or enlarging a pipe without creasing or kinking it.


Definition: A tool or component of a tool that guides, grips or clamps something, such as a workpiece to be machined, a machining tool or a part while it is moved.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.