protéine liant ladn simple brin

Kullanım örnekleri

protéine liant ladn simple brin
single-strand dna binding protein
icon arrow

dna

Part Of Speech: noun


Definition: The part of a living being that carries genetic information.


Definition: A biopolymer of deoxyribonucleic acid (a type of nucleic acid) that has four different chemical groups, called bases: adenine, guanine, cytosine, and thymine.


Definition: The fundamental values or vision of an organization.

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To tie; to confine by any ligature.


Definition: To cohere or stick together in a mass.

Example: Just to make the cheese more binding


Definition: To be restrained from motion, or from customary or natural action, as by friction.

Example: I wish I knew why the sewing machine binds up after I use it for a while.


Definition: To exert a binding or restraining influence.

Example: These are the ties that bind.


Definition: To tie or fasten tightly together, with a cord, band, ligature, chain, etc.

Example: to bind grain in bundles  to bind a prisoner


Definition: To confine, restrain, or hold by physical force or influence of any kind.

Example: Frost binds the earth.


Definition: To couple.


Definition: To oblige, restrain, or hold, by authority, law, duty, promise, vow, affection, or other social tie.

Example: to bind the conscience  to bind by kindness  bound by affection  commerce binds nations to each other


Definition: To put (a person) under definite legal obligations, especially, under the obligation of a bond or covenant.


Definition: To place under legal obligation to serve.

Example: to bind an apprentice  bound out to service


Definition: To protect or strengthen by applying a band or binding, as the edge of a carpet or garment.


Definition: To make fast (a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something.

Example: to bind a belt about one  to bind a compress upon a wound


Definition: To cover, as with a bandage.

Example: to bind up a wound


Definition: To prevent or restrain from customary or natural action, as by producing constipation.

Example: Certain drugs bind the bowels.


Definition: To put together in a cover, as of books.

Example: The three novels were bound together.


Definition: To make two or more elements stick together.


Definition: To associate an identifier with a value; to associate a variable name, method name, etc. with the content of a storage location.


Definition: To complain; to whine about something.

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An item (usually rope, tape, or string) used to hold two or more things together.


Definition: The spine of a book where the pages are held together.


Definition: A finishing on a seam or hem of a garment.


Definition: The association of a named item with an element of a program.


Definition: The interface of a library with a programming language other than one it is written in.

Example: The Python binding is automatically generated.


Definition: The action or result of making two or more molecules stick together.

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of an agreement, contract, etc.) Imposing stipulations or requirements that must be honoured.

Example: This contract is a legally binding agreement.


Definition: (of food) Having the effect of counteracting diarrhea.

Example: Bananas and white bread are sometimes considered binding.

icon arrow

protein

Phonetic: "/ˈpɹəʊti.ɪn/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any of numerous large, complex naturally-produced molecules composed of one or more long chains of amino acids, in which the amino acid groups are held together by peptide bonds.


Definition: (nutrition) One of three major classes of food or source of food energy (4 kcal/gram) abundant in animal-derived foods (i.e. meat) and some vegetables, such as legumes.


Definition: (nutrition) A food rich in protein, often a meat or meat substitute.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.