pulverizador

Kullanım örnekleri

pulverizador
spray gun
icon arrow

spray

Phonetic: "/spɹeɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A fine, gentle, dispersed mist of liquid.

Example: The sailor could feel the spray from the waves.


Definition: A pressurized container; an atomizer.


Definition: Any of numerous commercial products, including paints, cosmetics, and insecticides, that are dispensed from containers in this manner.


Definition: A jet of fine medicated vapour, used either as an application to a diseased part or to charge the air of a room with a disinfectant or a deodorizer.


Definition: A side channel or branch of the runner of a flask, made to distribute the metal to all parts of the mold.


Definition: A group of castings made in the same mold and connected by sprues formed in the runner and its branches.


Definition: The allocation and filling of blocks of memory with the same byte sequence, hoping to establish that sequence in a certain predetermined location as part of an exploit.

icon arrow

spray

Phonetic: "/spɹeɪ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To project a liquid in a dispersive manner toward something.

Example: The firemen sprayed the house.


Definition: To project in a dispersive manner.

Example: Spray some ointment on that scratch.


Definition: To project many small items dispersively.


Definition: To urinate in order to mark territory.


Definition: To allocate blocks of memory from (a heap, etc.), and fill them with the same byte sequence, hoping to establish that sequence in a certain predetermined location as part of an exploit.

Example: to spray the heap of a target process

icon arrow

gun

Phonetic: "/ɡʌn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A device for projecting a hard object very forcefully; a firearm or cannon.

Example: Guns were considered improvements of crossbows and catapults.


Definition: A device operated by a trigger and acting in a manner similar to a firearm.

Example: There are some guns that are not designed for killing.


Definition: A long surfboard designed for surfing big waves (not the same as a longboard, a gun has a pointed nose and is generally a little narrower).


Definition: A pattern that "fires" out other patterns.


Definition: (metonym) A person who carries or uses a rifle, shotgun or handgun.


Definition: (usually in the plural) The biceps.


Definition: (in the plural) Violent blasts of wind.


Definition: An expert.

icon arrow

gun

Phonetic: "/ɡʌn/"

Part Of Speech: verb


Definition: (with “down”) To shoot someone or something, usually with a firearm.

Example: He gunned down the hitmen.


Definition: To speed something up.

Example: He gunned the engine.


Definition: To offer vigorous support to a person or cause.

Example: He’s gunning for you.


Definition: To seek to attack someone; to take aim at someone.

Example: He's been gunning for you ever since you embarrassed him at the party.


Definition: To practice fowling or hunting small game; chiefly in participial form: to go gunning.


Definition: To masturbate while observing and visible to a corrections officer.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.