tirabuzones

Kullanım örnekleri

tirabuzones
spiral curls
icon arrow

spiral

Phonetic: "/ˈspaɪɹəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A curve that is the locus of a point that rotates about a fixed point while continuously increasing its distance from that point.


Definition: A helix.


Definition: A self-sustaining process with a lot of momentum involved, so it is difficult to accelerate or stop it at once.

icon arrow

spiral

Phonetic: "/ˈspaɪɹəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move along the path of a spiral or helix.

Example: The falling leaves spiralled down from the tree.


Definition: To cause something to spiral.

Example: You need to learn how to spiral a ball.


Definition: To increase continually.

Example: Her debts were spiralling out of control.

icon arrow

spiral

Phonetic: "/ˈspaɪɹəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Helical, like a spiral

icon arrow

curls

Part Of Speech: noun


Definition: A piece or lock of curling hair; a ringlet.


Definition: A curved stroke or shape.


Definition: A spin making the trajectory of an object curve.


Definition: Movement of a moving rock away from a straight line.


Definition: Any exercise performed by bending the arm, wrist, or leg on the exertion against resistance, especially those that train the biceps.


Definition: The vector field denoting the rotationality of a given vector field.

Example: The curl of the vector field vec{F}(x,y,z) is the vector field operatorname{curl},vec{F} equiv vec{nabla}timesvec{F}=left( frac{partial F_z}{partial y} - frac{partial F_y}{partial z}, frac{partial F_x}{partial z} - frac{partial F_z}{partial x}, frac{partial F_y}{partial x} - frac{partial F_x}{partial y} right).


Definition: (proper noun) The vector operator, denoted rm{curl}; or vec{nabla}timesvec{left(cdotright)}, that generates this field.


Definition: Any of various diseases of plants causing the leaves or shoots to curl up; often specifically the potato curl.


Definition: The contrasting light and dark figure seen in wood used for stringed instrument making; the flame.

Example: The one-piece back is of a medium curl.


Definition: A pattern where the receiver appears to be running a fly pattern but after a set number of steps or yards quickly stops and turns around, looking for a pass.

icon arrow

curls

Part Of Speech: verb


Definition: To cause to move in a curve.


Definition: To make into a curl or spiral.


Definition: To assume the shape of a curl or spiral.


Definition: To move in curves.


Definition: To take part in the sport of curling.

Example: I curl at my local club every weekend.


Definition: To exercise by bending the arm, wrist, or leg on the exertion against resistance, especially of the biceps.


Definition: To twist or form (the hair, etc.) into ringlets.


Definition: To deck with, or as if with, curls; to ornament.


Definition: To raise in waves or undulations; to ripple.


Definition: (hat-making) To shape (the brim of a hat) into a curve.

icon arrow

curls

Part Of Speech: noun


Definition: Specifically, a body of curly hair on someone's head

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.