zanjar

Kullanım örnekleri

zanjar
remove difficulties
icon arrow

remove

Phonetic: "/ɹɪˈmuːv/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of removing something.


Definition: (archaic) Removing a dish at a meal in order to replace it with the next course, a dish thus replaced, or the replacement.


Definition: (at some public schools) A division of the school, especially the form prior to last


Definition: A step or gradation (as in the phrase "at one remove")


Definition: Distance in time or space; interval.


Definition: (by extension) Emotional distance or indifference.


Definition: The transfer of one's home or business to another place; a move.


Definition: The act of resetting a horse's shoe.

icon arrow

remove

Phonetic: "/ɹɪˈmuːv/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move something from one place to another, especially to take away.

Example: He removed the marbles from the bag.


Definition: To murder.


Definition: To dismiss a batsman.


Definition: To discard, set aside, especially something abstract (a thought, feeling, etc.).


Definition: To depart, leave.


Definition: To change one's residence; to move.


Definition: To dismiss or discharge from office.

Example: The President removed many postmasters.

icon arrow

difficulties

Phonetic: "/ˈdɪfɪkəltiz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A series of frustrations

icon arrow

difficulties

Phonetic: "/ˈdɪfɪkəltiz/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of being difficult, or hard to do.


Definition: An obstacle that hinders achievement of a goal.

Example: We faced a difficulty in trying to book a flight so late.


Definition: (sometimes in the plural) Physical danger from the environment, especially with risk of drowning

Example: 2012 August 2, "Children rescued after getting into difficulties in Donegal" BBC Online


Definition: An objection.


Definition: That which cannot be easily understood or believed.


Definition: An awkward situation or quarrel.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.