alitas de pollo

Kullanım örnekleri

alitas de pollo
chicken wings
icon arrow

chicken

Phonetic: "/ˈt͡ʃɪkɪn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A domestic fowl, Gallus gallus, especially when young.


Definition: The meat from this bird eaten as food.


Definition: The young of any bird; a chick.


Definition: A coward.


Definition: A young or inexperienced person.


Definition: A young, attractive, slim man, usually having little body hair; compare chickenhawk.


Definition: The game of dare.


Definition: A simple dance in which the movements of a chicken are imitated.

icon arrow

chicken

Phonetic: "/ˈt͡ʃɪkɪn/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Cowardly.

Example: Why do you refuse to fight? Huh, I guess you're just too chicken.

icon arrow

wings

Phonetic: "/wɪŋz/"

Part Of Speech: noun


Definition: An appendage of an animal's (bird, bat, insect) body that enables it to fly; a similar fin at the side of a ray or similar fish


Definition: Human arm.


Definition: Part of an aircraft that produces the lift for rising into the air.


Definition: One of the large pectoral fins of a flying fish.


Definition: One of the broad, thin, anterior lobes of the foot of a pteropod, used as an organ in swimming.


Definition: Any membranaceous expansion, such as that along the sides of certain stems, or of a fruit of the kind called samara.


Definition: Either of the two side petals of a papilionaceous flower.


Definition: A side shoot of a tree or plant; a branch growing up by the side of another.


Definition: Passage by flying; flight.

Example: to take wing


Definition: Motive or instrument of flight; means of flight or of rapid motion.


Definition: A part of something that is lesser in size than the main body, such as an extension from the main building.

Example: the west wing of the hospital


Definition: Anything that agitates the air as a wing does, or is put in winglike motion by the action of the air, such as a fan or vane for winnowing grain, the vane or sail of a windmill, etc.


Definition: A protruding piece of material on a tampon to hold it in place and prevent leakage.


Definition: An ornament worn on the shoulder; a small epaulet or shoulder knot.


Definition: A cosmetic effect where eyeliner curves outward and ends at a point.


Definition: A fraction of a political movement. Usually implies a position apart from the mainstream center position.


Definition: An organizational grouping in a military aviation service:


Definition: A panel of a car which encloses the wheel area, especially the front wheels.


Definition: A platform on either side of the bridge of a vessel, normally found in pairs.


Definition: That part of the hold or orlop of a vessel which is nearest the sides. In a fleet, one of the extremities when the ships are drawn up in line, or when forming the two sides of a triangle.


Definition: A position in several field games on either side of the field.


Definition: A player occupying such a position, also called a winger


Definition: A háček.


Definition: One of the unseen areas on the side of the stage in a theatre.


Definition: (in the plural) The insignia of a qualified pilot or aircrew member.


Definition: A portable shelter consisting of a fabric roof on a frame, like a tent without sides.


Definition: On the Enneagram, one of the two adjacent types to an enneatype that forms an individual's subtype of his or her enneatype

Example: Tom's a 4 on the Enneagram, with a 3 wing.

icon arrow

wings

Phonetic: "/wɪŋz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To injure slightly (as with a gunshot), especially in the wing or arm.


Definition: To fly.


Definition: (of a building) To add a wing (extra part) to.


Definition: To act or speak extemporaneously; to improvise; to wing it.


Definition: To throw.


Definition: To furnish with wings.


Definition: To transport with, or as if with, wings; to bear in flight, or speedily.


Definition: To traverse by flying.

icon arrow

wings

Phonetic: "/wɪŋz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A type of scuba harness with an attached buoyancy compensation device: see wikipedia:Backplate and wing


Definition: A flip (hairstyle)

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.