alsa

Kullanım örnekleri

alsa
gallery roof
icon arrow

gallery

Phonetic: "/ˈɡæləɹi/"

Part Of Speech: noun


Definition: An institution, building, or room for the exhibition and conservation of works of art.


Definition: An establishment that buys, sells, and displays works of art.


Definition: The uppermost seating area projecting from the rear or side walls of a theater, concert hall, or auditorium.


Definition: The, often elevated and in the rear, part of a courtroom where seating for the public audience is facilitated during trial.


Definition: A roofed promenade, especially one extending along the wall of a building and supported by arches or columns on the outer side


Definition: The spectators of an event, collectively.


Definition: A browsable collection of images, font styles, etc.

Example: a clip-art gallery in a wordprocessor


Definition: (fortification) A covered passage cut through the earth or masonry.


Definition: A level or drive in a mine.

icon arrow

gallery

Phonetic: "/ˈɡæləɹi/"

Part Of Speech: verb


Definition: To show off

icon arrow

roof

Phonetic: "/ɹuːf/"

Part Of Speech: noun


Definition: The external covering at the top of a building.

Example: The roof was blown off by the tornado.


Definition: The top external level of a building.

Example: Let's go up to the roof.


Definition: The upper part of a cavity.

Example: The palate is the roof of the mouth.


Definition: The surface or bed of rock immediately overlying a bed of coal or a flat vein.


Definition: (rockclimbing) An overhanging rock wall

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!