tornapunta

Kullanım örnekleri

tornapunta
brace
icon arrow

brace

Phonetic: "/bɹeɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: Armor for the arm; vambrace.


Definition: A measurement of length, originally representing a person's outstretched arms.


Definition: A curved instrument or handle of iron or wood, for holding and turning bits, etc.; a bitstock.


Definition: That which holds anything tightly or supports it firmly; a bandage or a prop.


Definition: A cord, ligament, or rod, for producing or maintaining tension.


Definition: A thong used to regulate the tension of a drum.


Definition: The state of being braced or tight; tension.


Definition: Harness; warlike preparation.


Definition: A curved, pointed line, also known as "curly bracket": { or } connecting two or more words or lines, which are to be considered together, such as in {role, roll}; in music, used to connect staves.


Definition: A pair, a couple; originally used of dogs, and later of animals generally (e.g., a brace of conies) and then other things, but rarely human persons. (The plural in this sense is unchanged.) In British use (as plural), this is a particularly common reference to game birds.


Definition: A piece of material used to transmit, or change the direction of, weight or pressure; any one of the pieces, in a frame or truss, which divide the structure into triangular parts. It may act as a tie, or as a strut, and serves to prevent distortion of the structure, and transverse strains in its members. A boiler brace is a diagonal stay, connecting the head with the shell.


Definition: A rope reeved through a block at the end of a yard, by which the yard is moved horizontally; also, a rudder gudgeon.


Definition: The mouth of a shaft.


Definition: (chiefly in the plural) Straps or bands to sustain trousers; suspenders.


Definition: (plural in North America, singular or plural in the UK) A system of wires, brackets, and elastic bands used to correct crooked teeth or to reduce overbite.


Definition: Two goals scored by one player in a game.

icon arrow

brace

Phonetic: "/bɹeɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To prepare for something bad, such as an impact or blow.

Example: All hands, brace for impact!


Definition: To place in a position for resisting pressure; to hold firmly.

Example: He braced himself against the crowd.


Definition: To swing round the yards of a square rigged ship, using braces, to present a more efficient sail surface to the direction of the wind.

Example: to brace the yards


Definition: To stop someone for questioning, usually said of police.


Definition: To confront with questions, demands or requests.


Definition: To furnish with braces; to support; to prop.

Example: to brace a beam in a building


Definition: To draw tight; to tighten; to put in a state of tension; to strain; to strengthen.

Example: to brace the nerves


Definition: To bind or tie closely; to fasten tightly.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.