doküman incelemesi

Kullanım örnekleri

doküman incelemesi
document review
icon arrow

document

Phonetic: "/ˈdɒkjʊmənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: An original or official paper used as the basis, proof, or support of anything else, including any writing, book, or other instrument conveying information pertinent to such proof or support.


Definition: Any material substance on which the information is represented by writing.


Definition: A file that contains text.


Definition: That which is taught or authoritatively set forth; precept; instruction; dogma.


Definition: An example for instruction or warning.

icon arrow

document

Phonetic: "/ˈdɒkjʊmənt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To record in documents.

Example: He documented each step of the process as he did it, which was good when the investigation occurred.


Definition: To furnish with documents or papers necessary to establish facts or give information.

Example: A ship should be documented according to the directions of law.

icon arrow

review

Phonetic: "/ɹɪˈvjuː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A second or subsequent reading of a text or artifact in an attempt to gain new insights.

Example: I need to make a review of the book before I can understand it.


Definition: An account intended as a critical evaluation of a text or a piece of work.

Example: The newspaper review was full of praise for the play.


Definition: A judicial reassessment of a case or an event.

Example: The victims demanded a full judicial review of the case.


Definition: A stage show made up of topical sketches etc.

Example: The Cambridge Footlights Review launched many Monty Python faces.


Definition: A survey of the available items or material.

Example: The magazine contained a review of Paris restaurants.


Definition: A periodical which makes a survey of the arts or some other field.

Example: The Times Literary Review is published in London.


Definition: A military inspection or display for the benefit of superiors or VIPs.

Example: The troops assembled for a review by the Queen.


Definition: A forensic inspection to assess compliance with regulations or some code.

Example: The regulators demanded a review against NYSE practices.

icon arrow

review

Phonetic: "/ɹɪˈvjuː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To survey; to look broadly over.

Example: Before I tackle the question directly, I must briefly review historical approaches to the problem.


Definition: To write a critical evaluation of a new art work etc.; to write a review.

Example: The critic reviews every new play in London.


Definition: To look back over in order to correct or edit; to revise.


Definition: To look over again (something previously written or learned), especially in preparation for an examination.


Definition: To view or see again; to look back on.


Definition: To retrace; to go over again.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!