para basmak

Kullanım örnekleri

para basmak
strike
icon arrow

strike

Phonetic: "/stɹaɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A status resulting from a batter swinging and missing a pitch, or not swinging at a pitch when the ball goes in the strike zone, or hitting a foul ball that is not caught.


Definition: The act of knocking down all ten pins in on the first roll of a frame.


Definition: A work stoppage (or otherwise concerted stoppage of an activity) as a form of protest.


Definition: A blow or application of physical force against something.

Example: Thus hand strikes now include single knuckle strikes, knife hand strikes, finger strikes, ridge hand strikes etc., and leg strikes include front kicks, knee strikes, axe kicks, ...


Definition: In an option contract, the price at which the holder buys or sells if they choose to exercise the option.


Definition: An old English measure of corn equal to the bushel.


Definition: The status of being the batsman that the bowler is bowling at.

Example: The batsmen have crossed, and Dhoni now has the strike.


Definition: The primary face of a hammer, opposite the peen.


Definition: The compass direction of the line of intersection between a rock layer and the surface of the Earth.


Definition: An instrument with a straight edge for levelling a measure of grain, salt, etc., scraping off what is above the level of the top; a strickle.


Definition: Fullness of measure; hence, excellence of quality.


Definition: An iron pale or standard in a gate or fence.


Definition: (ironworking) A puddler's stirrer.


Definition: The extortion of money, or the attempt to extort money, by threat of injury; blackmail.


Definition: The discovery of a source of something.


Definition: The strike plate of a door.

icon arrow

strike

Phonetic: "/stɹaɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: (sometimes with out or through) To delete or cross out; to scratch or eliminate.

Example: Please strike the last sentence.


Definition: (physical) To have a sharp or sudden effect.


Definition: To thrust in; to cause to enter or penetrate.

Example: A tree strikes its roots deep.


Definition: (personal, social) To have a sharp or severe effect.


Definition: To touch; to act by appulse.


Definition: To take down, especially in the following contexts.


Definition: To set off on a walk or trip.

Example: They struck off along the river.


Definition: To pass with a quick or strong effect; to dart; to penetrate.


Definition: To break forth; to commence suddenly; with into.

Example: to strike into reputation;  to strike into a run


Definition: To become attached to something; said of the spat of oysters.


Definition: To make and ratify.

Example: to strike a bargain


Definition: To level (a measure of grain, salt, etc.) with a straight instrument, scraping off what is above the level of the top.


Definition: To cut off (a mortar joint, etc.) even with the face of the wall, or inward at a slight angle.


Definition: To hit upon, or light upon, suddenly.

Example: My eye struck a strange word in the text.  They soon struck the trail.


Definition: (sugar-making) To lade thickened sugar cane juice from a teache into a cooler.


Definition: To stroke or pass lightly; to wave.


Definition: To advance; to cause to go forward; used only in the past participle.


Definition: To balance (a ledger or account).

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.